Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

!!! Kovid dotazy !!!

Prosím o pochopení a ohleduplnost jak směrem k chůvám, tak k ostaním rodičům a opravdu omezte svůj pohyb u Mrńousků na minimum. Chápu, že
s tak malými dětmi ta rána bývají náročnější, ale určitě se to zvládne.

Ostatní pravidla si myslím, že jsou tak jednoduchá, že je společně všichni zvládneme.

 

 

 

Dětská skupina - dotované zařízení péče o předškolní děti

 
Za jakých podmínek může mé dítě patřit do dotované části Mrňousků?
Pokud víte, že u nás vaše dítko bude trávit více jak 30h týdně. Dále musí rodič doložit buď potvrzení o zaměstnání, studiu nebo musí být evidován na ÚP. Další kritériem je kapacita - nesmí být překročen počet 18 dotovaných dětí. Upozorňujeme, že přesná pravidla udělení dotovaného místa jsou mnohem rozsáhlejší, proto se s dotazy obracejte prosím na vedení centra.

 


Mé dítě po obědě již nespí, nebude v tom problém?

Děti po obědě spát nemusí, ale je potřeba, aby po obědě následoval klidový režim. Dětem se předčítají pohádky, pouští se relaxační hudba. Pokud děti nespí, tak po 30 minutách odchází z ložnice do menší herny, kde si mohou hrát.

 


Kdy a kde mohu zaplatit školkovné?

Školkovné je potřeba zaplatit vždy do 25. předcházejícího měsíce (viz. provoz). Jedná se o částku složenou z ceny hlídání 4500Kč. Platit na účet 2900670754/2010.

 


Mé dítě je alergik (nebo jiná komplikace se stravou)? Můžete mu zajistit i takovéto jídlo?

Bohužel, to možné nebude. K dispozici bude týden dopředu jídelníček. Pokud ten nebude vyhovovat, bude se  toto muset řešit individuálně po dohodě
s rodiči. Je možné domluvit se na doma připravované stravě, kterou my pouze dítěti ohřejeme a podáme.

 


Mé dítě se nyní učít být bez plenek, je možné ho i tak dávat do centra nebo musí být v tomto ohledu samostatné?

Nemůžeme po dvouleté dítku chtít, aby umělo všechno samo. K dispozici jsou toalety pro děti, ale také nočníky. Chůvy jsou připravené k tomu, že je čeká spousta přebalování. Ale to k dětem prostě patří. Rodičům se snažíme vycházet vstříc v tom, jaký postup při odvykání na plenky zastávají, abychom zbytečně nemotali dětem hlavičky. Předpokládáme ale, že starší děti, cca 3 roky už budou toaletu zvládat. I kdyby s pomocí. Přeci jen, někdy si ty kalhotky děti hůře sundavají a katastrofa je na světě. Dobré je nosit dítěti náhradní oblečení.

 


Kdy a kde mohu odevzdat přihlášku?

Přihlášku můžete vyplnit a odevzdat kdykoli během celého roku.

 

 


Mé dítě má konkrétní zdravotné problém, díky kterému potřebujeme speciální péči, je možné aby i tak docházelo do centra?

Ano, tato varianta je možná, ale pouze za určitých podmínek. Každé dítě je individuální, proto pokud rodič tuší, nebo již má potvrzenou konkrétní diagnozu, tak požadujeme spolupráci s lékařem. Pokud ten doporučí docházku, snažíme se s rodiči nastavit individuální plán. Zde ale platí, že se musí postupovat pomaleji, musí se přihlédnout ale i k ostatním dětem. Režim centra se musí dodržet. V těchto případech žádáme rodiče o kopie zprávy od lékaře.

 

 


Pokud z jakéhokoli důvodu žádám o vrácení peněz, jak mám postupovat?

V dotované části toto bohužel není možné, zde platí pro výběr dětí přísnější kritéria. Z těchto důvodů není možné cenu jakkoli upravovat, krátit nebo zcela vracet.

Pokud chtějí rodiče měnit režim docházky v průběhu měsíce, či ji úplně rušit, tak zde se vždy postupuje podle pravidel uvedených v sekci ceník (penále).